AKTUALITY

 

Jak mluvit s dětmi o sexu

Organizace CENAP (Centrum naděje a pomoci) nabízí vzdělávací kurz na téma Jak mluvit s dětmi o sexu, který je určen všem rodičům i prarodičům dětí předškolního a mladšího školního věku. Termín on-line přenosu: 20. 6. 2023 v 19:00–20:30. Více informací zde.CHCETE JET NA JÁHENSKÉ SVĚCENÍ NAŠEHO BRATRA DOMINIKA DO OLOMOUCE??

- tak se přihlaste převorovi P. Antonínovi na email antoniosp@seznam.cz (jen vážní zájemci, kteří 2 dny předem účast nezruší..). Pokud bude rozumné množství, domluví se autobus.

Odjezd cca v 6h ráno z KV, návrat cca mezi 17. a 18. hodinou. Předpokládaná cena se zde objeví brzy. Oběd z vlastních zásob, nějaké občerstvení tam ale po mši svaté bude.
Svátost smíření před Velikonocemi

Telč: v sobotu 1.4. od 15 do 18 hodin

Volfířov: v neděli 2.4. od 9.30 do 10.30 hodin

Dačice: v neděli 2.4. od 14 do 17 hodin

Kostelní Vydří: pondělí, středa, pátek od 17.30 do 17.50 hodin; neděle od 7.30 do 8.00; první sobota 1.4. od 16 do 17 hodin


První svaté přijímání

Setkání rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě v letošním školním roce přistoupilo k prvnímu svatému přijímání, bude ve středu 29.3.2023 v 19 hodin v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří.


Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na středu 22. února 2023. Při mši svaté, která bude v kostele v 18 hodin, se bude udělovat popelec. Tento den (podobně jako Velký pátek) je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let.


Úmrtí Benedikta XVI.

V sobotu 31.12.2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pamatujme na něho v modlitbě. Více zde.Betlémské světlo

O 4. neděli adventní v neděli 18.12.2022 nám skauti na konci bohoslužby přinesou betlémské světlo.


Nový biskup převezme vedení diecéze

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.

Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

A ještě organizační informace: příjezd na Petrov autem nebude v tento možný.


SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě,

je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a gene­rálního vikáře.

Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi a pro vás mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít.

Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby takovou radost poznalo co nejvíc lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely všechny kříže služby svou hrozivost a tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co mně bral.

Jako váš biskup jsem se snažil - při zachování co největší možné svobody - umožňovat kněžím i ostatním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným "stavebním materiálem" Ducha Svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou řeku, ohraničenou pravým a levým břehem, a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze svých břehů nevylévala.

Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik, kterým bych chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně pomáhali v životě, v kněžství a později v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem měl možnost poznat osobně, a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji biskup­skou službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich očekávání.

Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. Proto chci být k dis­pozici svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi.

Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec biskup Pavel Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypa­dat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách.

Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby "radost z Hospodina byla vaší silou".*

Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte nadále v mých každodenních modlit­bách.

Ze srdce žehná

emeritní biskup Vojtěch
apoštolský administrátor


Svatořečení Tita Brandsmy

V neděli 15.5.2022 je svatořečen TITUS BRANDSMA, karmelitán a mučedník. Více informací a živý přenos ze svatořečení www.karmel.cz


Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.

V modlitbě s vámi všemi spojený

Váš biskup Vojtěch


Mimořádná kostelní sbírka

V neděli 27. června 2021 se koná MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ. Přispět lze také přes portál Donátor.cz: https://donator.cz/donator/hodoninsko

*

Děkuji vám všem za vaši finanční pomoc i modlitby.

Váš biskup VojtěchPronásledování křesťanů

Šestá neděle velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Informace k pronásledování křesťanů najdete na webových stránkách organizací, které monitorují situaci pronásledovaných křesťanů např. Hlas můčedníků nebo Mezinárodní křesťanská solidarita.Dopis předsedy ČBK ze dne 27.10.2020 k nekonání veřejných bohoslužeb naleznete zde.


Papež František povzbuzuje, abychom se v měsíci květnu modlili doma společně růženec. Nabízí, abychom na závěr modlitby růžence přidali jednu z modliteb k Panně Marii, které reflektují současnou koronavirovou situaci. List papeže s modlitbami zde.


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha Cikrleho s pobožností "Cestou světla" je zde.


Veřejné bohoslužby je možné slavit od 11.5. v počtu 100 osob a od 25.5. v počtu 300 osob  za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Na žádost brněnského biskupa má být čten při nejbližší bohoslužbě (v lednu 2020) list olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera (z listopadu 2019) ve věci různých duchovních společenstvích, které nejsou v jednotě s katolickou církví.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky